Jedálny lístok

Ra�ajky

Malé ra�ajky 1,70€
(2ks pe�iva, 20g masla, 20g d�emu)
Ve�ké ra�ajky 3,00€
(3ks pe�iva, 20g masla, 20g d�emu, 50g šunky, 10g syru, 1 vajce)
Pra�enica 2,50€
(4 vajcia)
Ham end eggs 2,50€
(4 vajcia, 30g šunky)
Párky 2,50€
(130g párkov)
Chlieb 30g 0,10€
Pe�ivo 40g 0,10€

Toasty

Syrový toast 1,80€
(70g toasty, 30g syr, 10g tatárska omá�ka, 10g ke�up)
Šunkový toast 2,20€
(70g toasty, 20g šunka, 15g syr, 10g tatárska omá�ka, 10g ke�up)
Domáci toast 2,50€
(70g toasty, 20g šunka, 15g syr, volské oko, 30g zelenina)
Pánsky toast 2,50€
(70g toasty, 20g šunka, 15g syr, 10g cibu�a, volské oko, 30g zelenina)
Hawai toast 2,50€
(70g toasty, 20g šunka, 15g syr, 15g ananás)

ciara.png, 3,5kB
Copyright © Karin Steinemannová